קורסים והשתלמויות לכימאים, מהנדסי-כימיה ולא-כימאים

פיתוכים

 כימיה תהליכית) בע"מ)

ד"ר גיורא אגם