שירותי ייעוץ -

מחקר ופיתוח ותכנון אסטרטגי

 

  • תכנון אסטרטגי והתוויית כיווני פיתוח

  • ניתוח קדימויות בסל המחקרים

  • ניתוח ישימות והערכת פרויקטים

  • ניתוח ישימות תהליכים

  • סקרי שוק

  • שיפור תהליכים

  • ניהול וקידום חברות הזנק – START UP

  • ארגון מערך המו"פ

  • טיפול בחומרים מסוכנים (כגון:ציאנידים)

 

פיתוכים

 כימיה תהליכית) בע"מ)

ד"ר גיורא אגם